"Natural Born Killers", violence and contemporary culture

Show simple item record

dc.contributor.author Olivier, Bert
dc.date.accessioned 2010-07-21T13:37:29Z
dc.date.available 2010-07-21T13:37:29Z
dc.date.issued 1999
dc.description Article digitised using: Suprascan 1000 RGB scanner, scanned at 400 dpi; 24-bit colour; 100% Image derivating - Software used: Adobe Photoshop CS3 - Image levels, crop, deskew Abbyy Fine Reader No.9 - Image manipulation + OCR Adobe Acrobat 9 (PDF) en_US
dc.description.abstract This article focuses on Oliver Stone's controversial film, "Natural Born Killers", in an attempt to determine the relationship between its use of multiform images and viewers' reception of the film. Specifically, the question is raised whether its concatenation of variegated images and image-types does not, perhaps, contribute to the systematic eradication of the distinction between the realm of cinematic images and everyday social reality, in this way preparing the way for a certain kind of social behaviour on the part of the viewers. en_US
dc.description.abstract Hierdie artikel fokus op Oliver Stone se omstrede film, "Natural Born Killers", in 'n poging om die verhouding tussen Stone se gebruik van uiteenlopende beeldmateriaal en gehore se resepsie van die film te bepaal. Meer spesifiek word die vraag gevra of die aaneenskakeling van hierdie pluriforme beelde en beeldtipes nie moontlik bydra tot die sistematiese uitwissing van die onderskeid tussen die sfeer van filmbeelde en alledaagse sosiale werklikheid nie, om sodoende die weg voor te berei vir 'n sekere soort sosiale gedrag by kykers. en_US
dc.format.extent Journal article en_US
dc.format.medium Pdf en_US
dc.identifier.citation Olivier, B 1999, '"Natural Born Killers", violence and contemporary culture.' South African Journal of Art History, vol. 14, pp. 48-54. en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/14522
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Art Historical Workgroup of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Workgroup of South Africa en_US
dc.subject Oliver Stone en_US
dc.subject "Natural Born Killers" en_US
dc.subject Cinematic images en_US
dc.subject Social reality en_US
dc.subject Film violence en_US
dc.subject.lcsh Art -- History -- 20th century en
dc.subject.lcsh Stone, Oliver -- Criticism and interpretation en
dc.subject.lcsh Natural born killers en
dc.subject.lcsh Violence in motion pictures en
dc.subject.lcsh Violence in popular culture en
dc.subject.lcsh Serial murderers in motion pictures en
dc.subject.lcsh Motion pictures -- History -- 20th century en
dc.subject.lcsh Violence -- Social aspects en
dc.title "Natural Born Killers", violence and contemporary culture en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record