Hand 7:48 : "Die Allerhoogste woon nie in mensgemaakte konstruksies nie .." Die relevansie van die Nuwe-Testamentiese wetenskap na aanleiding van die metafoor 'tempel'

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)