South African Journal of Art History Volume 10 (1992)

South African Journal of Art History Volume 10 (1992)

Recent Submissions

 • Hickling, G.R. (Art Historical Work Group of South Africa, 1992-11)
  For man, the dwelling house is possibly the most intimate and meaningful building in the architectural spectrum. Too often the study of domestic architecture is approached merely as a cold intellectual exercise. Buildings ...
 • Miles, Elza (Art Historical Work Group of South Africa, 1992-11)
  No abstract available
 • Mare, Estelle Alma (Art Historical Work Group of South Africa, 1992-11)
  As standpunt word gestel dat die Westerse mens dwarsdeur sy geskiedenis heen, tot en met die agtiende eeu, heilige plekke gebou het waarin hy sy idee van 'n god by wyse van geometriese vorms simbolies vergestalt het. Aan ...
 • Van den Berg, Dirk Johannes (Art Historical Work Group of South Africa, 1992-11)
  Die redenasie word met behulp van woord-beeldinteraksies gevoer. Eers word enkele narratologiese begrippe verduidelik aan die hand van bevatlike items uit die massakommunikasiemedia. Daarna word die lees van pikturale ...
 • Van den Berg, Dirk Johannes (Art Historical Work Group of South Africa, 1992-11)
  Die redenasie word met behulp van woord-beeldinteraksies gevoer. Eers word enkele narratologiese begrippe verduidelik aan die hand van bevatlike items uit die massakommunikasiemedia. Daarna word die lees van pikturale ...
 • Bradlow, Frank R. (Art Historical Work Group of South Africa, 1992-11)
  This paper examines the use of the optical device known as the "Claude Lorraine Glass" and its use by landscape artists in order to convey a relatively wide-angled view on to a small scale surface, and to thus allow the ...
 • Erasmus, Anna (Art Historical Work Group of South Africa, 1992-11)
  Die Huletts-hoofkwartier in Durban is vanuit 'n fenomenologiese oogpunt ontwerp. Hierdie ondersoek dui daarop dat die gebou nie slegs die resultaat is van sekere funksionele oorwegings nie, maar van die fenomenologiese ...
 • Theron, Antoinette L. (Art Historical Work Group of South Africa, 1992-11)
  Henri Focillon beskryf die dinamiek van kunswerke in terme van onderskeie vormdimensies. Sy benadering word as 'n orientasie beskou waarvolgens Nel Erasmus se werk "Jazz Baby/Spent Autumn" geinterpreteer kan word.
 • Van der Waal, Gerhard-Mark (Art Historical Work Group of South Africa, 1992-11)
 • Mare, Estelle Alma; Van den Berg, Dirk Johannes; Mare, Estelle Alma (Art Historical Workgroup of South Africa, 1992-11)