"Daar is die Lam van God..." Plaasvervangende offertradisies in die Johannesevangelie

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)