Outsourcing United Nations peacekeeping roles and support functions

Show simple item record

dc.contributor.author Charles, K.A.
dc.contributor.author Cloete, C.E. (Christiaan Ernst)
dc.date.accessioned 2010-01-18T09:20:07Z
dc.date.available 2010-01-18T09:20:07Z
dc.date.issued 2009
dc.description.abstract The paper examines the use of private security organisations in a peacekeeping role as a cost-effective and efficient alternative to United Nations (UN) peacekeepers, and develops an outsourcing scorecard for the UN. Forty national and international organisations were surveyed through questionnaires, a review of relevant literature, and records. en
dc.description.abstract 'n Ondersoek oor die gebruik van private sekuriteits-organisasies vir vredebewaring as ‘n alternatief vir die Verenigde Nasies (VN) word geloods. ‘n Telkaart vir buiteverkryging word ontwikkel. Die ondersoek is gedoen by veertig nasionale en internasionale instansies via vraelyste, relevante literatuur en rekords. Die ondersoek se aanduiding is dat die taakmag vir snelle ontplooiing van die VN steeds gebruik moet word tyd en wyl beleid en riglyne vir buiteverkryging van vredebewaring vasgelê is. Die navorsing toon dat buiteverkryging lewensvatbaar is met betekenisvolle kostebesparings vir die VN. af
dc.identifier.citation Charles, KA & Cloete, CE 2009, 'Outsourcing United Nations peacekeeping roles and support functions', South African Journal of Industrial Engineering, vol. 20, no. 2, pp. 15-31. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_indeng.html] en
dc.identifier.issn 1012-277X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/12608
dc.language.iso en en
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en
dc.subject Peacekeeping en
dc.subject Support fuction en
dc.subject.lcsh Peace-building -- United Nations en
dc.subject.lcsh Contracting out -- United Nations en
dc.subject.lcsh Private security services -- United Nations en
dc.title Outsourcing United Nations peacekeeping roles and support functions en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record