Kerksouvenir van Wynberg : geskiedenis van die honderdjarige bestaan van die Ned. Ger. Gemeente Wynberg, 1829-1929

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)