Nota oor die vertaling van Jeremia 2:37 ("Met jou hande op jou hoof")

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)