Gebruik van die metafore in Psalm 80 (79-LXX) in vergelyking met Johannes 15:1-8

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)