Dekor of konteks? - Die verdiskontering van sosio-historiese gegewens in interpretasie van 'n Nuwe Testament-teks vir die prediking en pastoraat, geillustreer aan die hand van die 1 Petrus-brief

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)