Are illegal squatters ruralising the urban edge?

Show simple item record

dc.contributor.author Steyn, Gerald
dc.date.accessioned 2009-07-03T07:23:30Z
dc.date.available 2009-07-03T07:23:30Z
dc.date.issued 2007
dc.description.abstract This article was motivated by a claim in literature that migrants are ruralising Third World cities. It investigates the impacts of migration - the fact that all residents are from somewhere else - on the form and function of an informal settlement, using an illegal shantytown in Mamelodi, Tshwane, as a case study, by exploring the relationships between (1) the demographic profiles of migrant households, including their origins and expectations, (2) the form of a squatter settlement, and (3) how it actually functions as a setting for social and economic activities. Illegal settlement making is finally tentatively explained with a theory developed from the ruralisation hypothesis. en_US
dc.description.abstract IS ONGEMAGTIGDE PLAKKERS BESIG OM DIE STEDELIKE BUITEWYKE TE VERLANDELIK? Die motivering vir hierdie artikel is 'n stelling in die literatuur dat immigrante Derde Wereld stede verplattelands. Dit ondersoek die impak van migrasie - die feit dat alle inwoners van erens anders af kom - op die vorm en funksie van informele nedersetting, met 'n onwettige plakkerskamp in Mamelodi, Tshwane, as 'n gevallestudie, deur 'n ondersoek van die verwantskappe tussen (1) die demografiese profiel van migrante huishoudings, insluitend hulle herkoms en verwagtinge, (2) die vorm van 'n plakkerskamp, en (3) hoe dit in werklikheid funksioneer as 'n plek vir sosiale en ekonomiese bedrywighede. Onwettige nedersetting word ten slotte tentatief verduidelik deur middle van die verplatteland hipotese. en_US
dc.identifier.citation Steyn, G 2007, 'Are illegal squatters ruralising the urban edge?', South African Journal of Art History, vol. 22, no 3, pp 70-82. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/10632
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.subject Migrant households en_US
dc.subject Ruralisation en_US
dc.subject Informal en_US
dc.subject Settlements en_US
dc.title Are illegal squatters ruralising the urban edge? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record