Looking at first-millennium agriculturist ceramic sculpture of the South African eastern seaboard region

Show simple item record

dc.contributor.author Steele, John
dc.date.accessioned 2009-07-03T07:20:58Z
dc.date.available 2009-07-03T07:20:58Z
dc.date.issued 2006
dc.description.abstract Southern Africa’s eastern seaboard region abounds in First-Millennium Agriculturist ceramic artefacts. Archaeological records are beginning to show that amongst predominantly utilityware prehistoric ceramics are many freely sculpted works that include fragments of engraved human figurines. Such sculptures offer intriguing palimpsests of deep past southern African lifeways, and in this paper such artefacts are discussed and some interpretations of possible social significances are explored. en_US
dc.description.abstract ‘n ONDERSOEK NA DIE EERSTE-MILLENIUM LANDBOU-KERAMIEKBEELDHOUWERK WAT AAN DIE SUID-AFRIKAANSE OOSTELIKE KUSGEBIED GEVIND IS. Die kusgebied van suidelike Afrika is ryk aan Eerste-Millennium Landbou-keramiekartefakte. Argeologiese data begin daarop dui dat daar tussen die prehistoriese keramiekstukke wat hoofsaaklik gebruiksware was, ook talle vryelik gebeeldhoude werke is, met inbegrip van gefragmenteerde menslike figuurtjies. Sodanige beeldjies bied besonder interessante palmpseste van lewenswyses van vergane tye in suidelike Afrika en word bespreek met die oog op die verklaring van hulle moontlike sosiale betekenis. en_US
dc.description.uri http://explore.up.ac.za/record=b1719138
dc.identifier.citation Steele, J 2006, 'Looking at first-millennium agriculturist ceramic sculpture of the South African eastern seaboard region', South African Journal of Art History, vol. 21, no.2, pp 27-39. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/10623
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.subject Millenium agricultureist artifacts en_US
dc.subject Preprehistoric ceramica en_US
dc.title Looking at first-millennium agriculturist ceramic sculpture of the South African eastern seaboard region en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record