Tokkelossie, "'n Boesman, outa Hendrik" en ontkennende close readings

Show simple item record

dc.contributor.author Willemse, Hein (Heinrich Stephen Samuel)
dc.date.accessioned 2009-07-02T07:56:50Z
dc.date.available 2009-07-02T07:56:50Z
dc.date.issued 2008-12
dc.description.abstract Hierdie artikel ondersoek in twee hoofafdelings die veranderende opvattings van Afrikanervolksverhaalkenners en letterkundiges ten opsigte van gekose inheemse Suider-Afrikaanse volksvertellings. Met die opkoms van Afrikanernasionalisme aan die einde van die negentiende eeu het jong Afrikaneraktiviste dikwels inheemse volksvertellings in die ontplooiing van 'n ontluikende Afrikaanse literêre tradisie ingevoer. Aanvanklik was die oorsprong en die outentisiteit van die geskrewe weergawes van hierdie oorspronklike opvoerings nie in die gedrang nie. Teen die middel van die twintigste eeu, 'n era wat saamhang met 'n meer selfversekerde Afrikanernasionalisme, begin enkele Afrikanervolkskunskenners die oorspronklike verklarings in twyfel trek. Een besonder gesaghebbende ontwikkel standpunte wat in hoofsaak Europese beïnvloeding en strukturele verfyning eerder as inheemse oorspronge vooropstel. Die tweede afdeling sluit aan by die eerste met 'n bespreking van die verhaal "Klein Riet-alleen-in-die-Roerkuil" uit "Dwaalstories en ander vertellings" (1927) geskryf deur Eugène N. Marais. As 'n rondreisende storieverteller het Hendrik aanvanklik die verhaal opgevoer wat Marais onmiddellik neergeskryf het. In die afgelope paar dekades het 'n aantal navorsingsartikels verskyn met hoofsaaklik werkimmanente, teoretiese vertrekpunte wat die rol van die aanvanklike verteller geringskat of verdag maak ter wille van die skrywersestetiek van Marais. Hierdie artikel tree in gesprek met hierdie interpretasies en argumenteer dat Hendrik se rol as verteller na behore herstel en sy vaardigheid as die skepper van die aanvanklike opvoering erken moet word. af
dc.description.abstract ENGLISH: This article explores in two main sections the changing perceptions of Afrikaner folklorists and literary critics on the origins of selected indigenous Southern African oral tales. With the emergence of Afrikaner Nationalism at the end of the nineteenth century, young Afrikaner activists often incorporated indigenous folktales in the development of a nascent Afrikaans literary tradition. Initially, the origins and the authenticity of such written-down versions of performances were rarely in dispute. However, around the mid-twentieth century, a period that coincides with a more confident Afrikaner Nationalism, Afrikaner folklorists came to doubt these original explanations. One prominent scholar in particular advanced views that seemed to favour European influence and structural refinement rather than indigenous origination. The second section ties in with the first in a discussion of the tale, "Klein Riet-alleen-in-die-Roerkuil" from "Dwaalstories en ander vertellings" (1927) by Eugène N. Marais. An intinerant storyteller, Hendrik, originally performed the tale which Marais, immediately following the performance, committed to print. Lately a body of scholarly literature, mostly close readings, came about which diminishes the role of the initial performer in favour of Marais' writerly aesthetics. The article takes issue with these interpretations and argues for the restoration and recognition of Hendrik's role as the creator of the initial performances. en
dc.identifier.citation Willemse, H 2008, 'Tokkelossie, "'n Boesman, outa Hendrik" en ontkennende close readings', Literator, vol. 29, no. 3, pp. 57-73. [http://www.puk.ac.za/literator/] af
dc.identifier.issn 0258-2279
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/10610
dc.language.iso Afrikaans af
dc.publisher Bureau for Scholarly Journals en_US
dc.rights Bureau for Scholarly Journals en_US
dc.subject Afrikaanse volksverhale af
dc.subject Hendrik (c.1813-191?) en_US
dc.subject Kulturele hibriditeit af
dc.subject Kultuurvermenging af
dc.subject Marais, E.N. : Dwaalstories en ander vertellings (1927) af
dc.subject Tokkelossie af
dc.subject Von Wielligh, G.R. : Dire stories soos deur di Hottentots ferteld (1907) dut
dc.subject Afrikaans folklore en_US
dc.subject Cultural hybridity en_US
dc.subject Cultural interaction en_US
dc.subject Tikoloshe en_US
dc.subject Afrikaner nationalism en
dc.subject Indigenous folktales en
dc.subject Performances en
dc.subject.lcsh Folklore -- South Africa en
dc.subject.lcsh San (African people) -- Folklore en
dc.subject.lcsh Cultural fusion en
dc.subject.lcsh Literature and folklore -- South Africa en
dc.subject.lcsh Folklorists en
dc.subject.lcsh Litterateurs en
dc.subject.lcsh Oral tradition in literature en
dc.subject.lcsh Authenticity (Philosophy) en
dc.subject.lcsh Storytellers en
dc.title Tokkelossie, "'n Boesman, outa Hendrik" en ontkennende close readings af
dc.title.alternative Tikoloshe, “a Bushman, outa Hendrik” and denialist close readings en_US
dc.type Article af


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record