Waarom en waartoe van rabbi Akiba se allegoriese verstaan van Hooglied

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)