Reenen van Reenen's (1884-1935) attempt to change the Afrikaner's views of San rock art

Show simple item record

dc.contributor.author Duffey, Alexander Edward
dc.date.accessioned 2012-09-19T07:12:45Z
dc.date.available 2012-09-19T07:12:45Z
dc.date.issued 2012-06
dc.description.abstract Die doelwit van dié artikel is tweevoudig: eerstens is dit ’n poging om aan te dui dat kulturele seleksie van wat betekenisvol en wat van geen belang is nie, ’n direkte invloed het op die insameling van historiese data oor kulturele bates. Dit is ook ’n poging om die vooroordeel van die verlede ongedaan te maak en rig ’n waarskuwing aan die gemeenskap in die algemeen om die kultuur en geloof van ander in die gemeenskap te respekteer. Tweedens toon dit aan dat daar in rotskunsliteratuur selde na Reenen van Reenen verwys word, ten spyte daarvan dat hy ’n belangrike vroeë boek oor San-kultuur geskryf het en dat hy die eerste navorser oor San-rotskuns was wat presiese aftreksels in die San-rotskunsterreine in die Oranje-Vrystaat gemaak het. en_US
dc.description.abstract The aim of this article is twofold: first it is an attempt to show that cultural selection of what is significant and what is not important, has a direct influence on the collection of historical data on cultural assets. It also attempts to undo some of the bias of the past and holds a warning to society in general to respect the culture and beliefs of others in society. Secondly it shows that Reenen van Reenen was seldom mentioned in rock art literature in spite of the fact that he had written an important early book on tracings in the San rock art sites in the Orange Free State. en_US
dc.description.librarian ai2013
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_culture.html en_US
dc.identifier.citation Duffey, A 2012, 'Reenen van Reenen's (1884-1935) attempt to change the Afrikaner's views of San rock art', South African Journal of Cultural History, vol. 26, no. 1, pp. 1-13. en_US
dc.identifier.issn 1018-0745
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/19827
dc.publisher South African Society of Cultural History en_US
dc.rights South African Society of Cultural History en_US
dc.subject Abbe Henri Breuil en_US
dc.subject Erich Mayer en_US
dc.subject Jacob Hendrik Pierneef en_US
dc.subject Johannes Schumacher en_US
dc.subject Rotskuns-aftrekkings en_US
dc.subject San rotskuns en_US
dc.subject Spin- en Weefskool van die Vrystaat en_US
dc.subject George William Stow en_US
dc.subject Helen Tongue en_US
dc.subject Rock art tracings en_US
dc.subject San rock art en_US
dc.subject Spinning and Weaving School of the Free State en_US
dc.subject.lcsh Van Reenen, Reenen J., 1884-1935 en
dc.subject.lcsh Art, Primitive -- South Africa en
dc.subject.lcsh Art, San -- South Africa en
dc.subject.lcsh Rock paintings -- South Africa en
dc.subject.lcsh San (African people) -- Historiography en
dc.subject.lcsh South Africa -- Historiography en
dc.title Reenen van Reenen's (1884-1935) attempt to change the Afrikaner's views of San rock art en_US
dc.title.alternative Reenen van Reenen (1884-1935) se poging om die Afrikaner se beskouing van San-rotskuns te verander en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record